Haberler

Kasım ayı satışları belli oldu

Kasım ayı satışları belli oldu

Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı 735.033 adet olarak gerçeklesti. 612.544 adet olan 2010 yılı
Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satıslar %20
oranında arttı. 2011 yılının ilk çeyreginde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %76,28
büyürken, ikinci çeyreginde büyüme oranı %36,64 oranında gerçeklesti. 3. çeyrekte ise
beklentiler dogrultusunda toplam pazar %3,07 oranında geriledi. 2011 yılı Temmuz
ayında (%2,55) büyüme oranında görülen yavaslama, Agustos, Eylül ve Ekim aylarından
sonra Kasım ayında da (-%14,10) daralmayla devam etti.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil satısları bir önceki yılın aynı dönemine göre
%22,88 artarak 504.208 adete ulastı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk çeyreginde %82,87
oranında büyüme gösterirken, yılın 2. çeyreginde %40,09 oranında büyüdü. 3. çeyrekte
ise otomobil pazarı %2,97 oranında azaldı. 2011 Temmuz ayında (%5,12) büyüme
oranında görülen yavaslama, beklentiler dogrultusunda Agustos, Eylül ve Ekim aylarının
ardından, Kasım ayında da (-%10,91) daraldı.
2011 yılı on bir aylık hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %14,14
artarak 230.825 adet seviyesinde gerçeklesti. 2011 yılının ilk çeyreginde %63,92 oranında
büyüme gösteren hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreginde de %29,30 büyürken,
yılın 3. çeyreginde %3,28 oranında azaldı. 2011 yılı 3. çeyreginde ay bazında Temmuz
ayında (-%2,79) baslayan daralma, Agustos, Eylül ve Ekim aylarından sonra Kasım
ayında da -%20,78 oranında devam etti.
2011 yılı Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 63.532 adet olarak
gerçeklesti. 73.962 adet olan 2010 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına
göre satıslar %14,10 oranında azaldı. 2011 yılı ilk yedi ay için otomobil ve hafif ticari araç
toplam satıslarında ay bazında büyüme görülürken, Agustos, Eylül ve Ekim aylarında
yasanan gerilemenin ardından Kasım (-%14,10) ayında da geçen yılın aynı ayına göre
daralma gerçeklesti.
2011 yılı Kasım ayında otomobil satısları geçen yılın Kasım ayına göre %10,91 oranında
azalarak 44.597 adet olarak gerçeklesti. 2010 yılı Kasım ayında otomobil pazarı 50.061
adet düzeyindeydi. 2011 yılı ilk yedi ay için otomobil satıslarında ay bazında büyüme
görülürken, Agustos, Eylül ve Ekim aylarının ardından Kasım (-%10,91) ayında da geçen
yılın aynı ayına göre daralma gerçeklesti.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu STANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr – odd@odd.org.tr
2011 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 18.935 adet olarak gerçeklesti. 23.901 adet
olan 2010 yılı Kasım ayı hafif ticari araç pazarına göre satıslar %20,78 oranında daraldı.
2011 yılı hafif ticari araç pazarı satısları 3. çeyrekten itibaren oransal olarak ay bazında
azalmaya devam etti.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre
inceledigimizde, en yüksek paya %89 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller
447.806 adet ile sahip oldu. Ardından %9 pay ile 1600-2000cc aralıgındaki otomobiller ve
%2 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen sene aynı döneme göre 1600cc
altındaki otomobil satıslarında %24 artıs, 1600-2000cc aralıgında motor hacmine sahip
otomobil satıslarında %18 artıs ve 2000cc üstü otomobillerde de %17 artıs görüldü.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde dizel otomobil satısları geçen yılın aynı dönemine
oranla %41 oranında artıs gösterdi. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 504.208 adet olan
toplam otomobil satısının 309.224 (%61) adedini dizel araçlar olusturdu. 2011 yılı
Ocak-Kasım döneminde otomobil satıs adetleri geçen yılın aynı dönemi ile
kıyaslandıgında, dizel payı %53’den %61’e yükseldi.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde otomatik sanzımanlı otomobil satıs adetleri 2010
yılının aynı dönemine oranla %31 arttı. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 504.208 adet
olan toplam otomobil satısının 169.168 (%34) adedini otomatik sanzımanlı araçlar
olusturdu. 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil satıs adetleri geçen yılın aynı dönemi
ile kıyaslandıgında, otomatik sanzımanlı otomobil satıslarının payı %31’den %34’e
yükseldi.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarı segmentinin %84’ünü yine vergi
oranları düsük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan olusturdu. 2011 yılı
ilk 11 aylık toplam otomobil satıs verileri segmentlere göre degerlendirildiginde, en
yüksek satıs adetine %47 pay alan C (238.324 adet) segmenti ve hemen ardından yine
%36 pay ile B (180.453 adet) segmenti ulastı. Bu segmentlerin ardından %13 pay,
64.634 adet ile D segmenti yer aldı.
2011 yılı Ocak-Kasım dönemi sonuçları kasa tiplerine göre degerlendirildiginde, en çok
tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49 pay, 245.473 adet) oldu. Sedan
otomobilleri %36 pay ve 179.328 adet satıs ile H/B ve %10 pay ve 50.721 adet satıs ile SUV
otomobiller takip etti.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2011 yılının ilk çeyreginde %76,28
büyürken, ikinci çeyreginde büyüme oranı %36,64 oranında gerçeklesti. 3. çeyrekte ise
beklentiler dogrultusunda toplam pazar %3,07 oranında geriledi. 2011 Haziran ayı
içerisinde gerçeklestirilen genel seçim nedeniyle otomotiv ürünlerine olan talebin öne
çekilmesine ragmen, Haziran ayı büyüme oranı %33,66 ile sınırlı kalmıs, Temmuz ayında
ise büyüme oranı %2,55’e gerilemistir. 2011 yılı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu STANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr – odd@odd.org.tr
Agustos (-%5,63), Eylül (-%5,99) ve Ekim (-%5,63) aylarından sonra Kasım ayında da
-%14,10 oranında daralmayla devam etmistir.
2012 yılına ait beklentiler;
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda yapılan son tahminlere göre Dünya için
2012 yılı büyüme tahmininin %4,5’tan %4,0’a çekildigini görmekteyiz. Özellikle dünyanın
büyüme konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının ilgili raporda 2012 için
%2,7’den %1,8’e asagı yönlü degistirilmis olması ve Türk otomotiv ihracatı içinde son
derece önemli yer tutan Avrupa için de büyüme hızının %1,1 seviyelerinde kalacagının
tahmin edilmis olması gerek dünya ekonomisini gerekse de sektörümüzü olumsuz
etkileyecek gelismeler olarak görülmektedir.
IMF’in Dünya Ekonomik Görünüm Raporu büyüme son tahminleri paralelinde J.D.
Power’ın da 3. çeyrek otomotiv üretim ve satıs tahminlerini bir önceki çeyrek
tahminlerine göre asagı yönlü revize ettigini görmekteyiz.
J.D. Power’ın en son 3. çeyrek Pazar tahminlerine göre 2011 yılı dünya otomotiv pazarının
77 milyon 835 bin adet, 2012 pazarının ise 83 milyon 486 bin adet olması beklenmektedir.
2. çeyrek sonu tahminlerinde ise 2011 sonu 79 milyon 451 bin adet, 2012 sonu 87 milyon
574 adet tahmin edilmisti. Pazar tahminlerinin asagı çekildigini görmekteyiz.
J.D. Power’ın en son 3. çeyrek üretim tahminlerine göre ise 2011 yılı dünya otomotiv
üretiminin 80 milyon 896 bin adet, 2012 üretiminin ise 86 milyon 813 bin adet olması
beklenmektedir. 2. çeyrek sonu üretim adedi tahminlerinde ise 2011 sonu 81 milyon 671
bin adet, 2012 sonu 90 milyon 462 adet tahmin edilmisti. Üretim tahminleri de pazar
tahminlerine paralel olarak asagı çekilmis oldu.
Türkiye’deki büyüme hızının da Ekim ayında açıklanan Orta Vadeli Programa göre, 2012
yılında yüzde 4 seviyesinde gerçeklesmesi bekleniyor. IMF’in en son hazırlanan Dünya
Ekonomik Görünüm Raporu’nda ise 2012 için %2,5 olan Türkiye’nin büyüme hızı %2,2
olarak revize edildi.
Son olarak tüm bu göstergeler dogrultusunda 2011 yılının son çeyregi içerisinde
bulundugumuz sartlarda önemli degisiklikler olmaması beklenmekte olup, otomotiv
sektörü yıl sonu toplam pazarın 850-900 bin seviyesinde, gelecek yıl ise 775-825 bin
adetler aralıgında gerçeklesecegini öngörüyoruz.

İlgili Konular

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu